Шитов А.С. ИС-51

Jasper Server

Отчет в среде JasperServer

Шаблон отчета размещенный на Jasper Server

JS.jpg

Отчет на Jasper Server

JS2.jpg

Отчет в формате pdf на Jasper Server

JS3.jpg

Вызов отчета на wikidot.com

Генератор запроса